ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Αναξαγόρου Πέτρος  

Αντιπρόεδρος : Γεωργίου Κώστας

Γραμματέας : Παμπόρης Πανίκος

Ταμίας : Σόλου Σόλων

Μέλος : Θεοδοσίου Χρίστος

Μέλος : Μιχαήλ Χαράλαμπος

Μέλος : Αργυρού Αιμίλιος

Μέλος : Πιττάλης Άθως

Γενικός Αρχηγός : Αντωνιάδης Αντώνης